GROFF_MMSE(7)                          GROFF_MMSE(7)NAME
    groff_mmse - svenska mm makro för groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida
    får text som är 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt är 28.5 cm hög. Det
    finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för vänster och
    högerjusterad text.

    COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt försätts-
    blad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.

BREV
    Tillgängliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vänsterställd  löptext  med  adressat  i  position  T0
       (vänsterställt).

    .LT SVH
       Högerställd löptext med adressat i  position  T4  (passar
       fönsterkuvert).

    Följande extra LO-variabler används.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL sträng
       Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som pre-
       fix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller
       liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV
    Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER
    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSÅ
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)Groff Version 1.19.2      September 4, 2005         GROFF_MMSE(7)

You can also request any man page by name and (optionally) by section:

Command: 
Section: 
Architecture: 
Collection: 
 

Use the DEFAULT collection to view manual pages for third-party software.


©1994 Man-cgi 1.15, Panagiotis Christias
©1996-2019 Modified for NetBSD by Kimmo Suominen